COVID-19 Monteringer og befaringer

Oppdatert: 2020-03-18 10:40:28
Publisert: 2020-03-31 13:13:14

Hjemmebesøk hos kunder – status pr 18.mars 2020

  • Vi tilbyr montering i disse dager der det er mulig, og for de som ønsker dette. Våre montører ringer alle kunder som det er planlagt montering på fremover slik at dette kan skje under trygge forhold.
  • Dersom noen i husstanden er i karantene, er forkjølet/influensa eller ikke ønsker å få inn montører som avtalt, finner vi nytt avtaletidspunkt for dette.