Search
Close this search box.

Hvorfor dugger det på vinduene?

Dugg eller rim på glassets innside eller utside skyldes ikke feil på vinduet, men kan tvert imot faktisk være et kvalitetstegn som kan forekomme både på nye og eldre vinduer. Energikravene er skjerpet.

Energikravene er skjerpet, og etterspørselen etter vinduer og glassfasader med god isoleringsevne er blitt større, samtidig som ønsket om store vindusflater også er økende. Det produseres i dag glass og vinduer som isolerer betydelig bedre enn tidligere og har svært gode tekniske egenskaper. Vi ser også at bruken av 3-lags glass øker. Dette er selvsagt bra for både energibruk og sikkerhet, men med moderne, høyisolerende vindusglass, med tilhørende lav u-verdi, øker også risikoen for dugg, kondens og frost på glasset.

Når vi snakker om kondens, så snakker vi vanligvis om 3 ulike typer kondens, og årsaken til at det oppstår er verdt å sette seg inn i før man ser på eventuelle løsninger.

 

Utvendig dugg – et kvalitetstegn!

Paradoksalt nok øker sjansen for dugg utvendig med bedre isolasjonsevne, og dette kan forekomme på vinduer med både 2- og 3-lags glass. Litt kondens på utsiden av glasset er faktisk et godt tegn for strømregningen din. Egentlig er det et luksusproblem, men utvendig kondens har medført at mange som har gjort et fornuftig valg ved å investere i godt isolerte vinduer, blir både overrasket og faktisk skuffet når utsikten gjennom kjøkkenvindu ikke står til forventningene.

Utvendig dugg / kondens eller rim oppstår gjerne på kalde dager med høy luftfuktighet, ofte i høst- og vintermånedene, og gjerne ved vindstille vær. Utsiden av glasset blir da veldig kaldt, og et vindu med god isolasjonsevne (altså lav u-verdi) vil ikke slippe nok varme ut gjennom vindusflaten til å kunne «avrime» glasset på utsiden, og kondens eller rim kan derfor oppstå.

Kan jeg forhindre utvendig kondens?

Vinduer med direkte sollys eller som blir utsatt for vind, vil ha mindre risiko for dugg. Det kan også hjelpe å ha litt skygge i overkant av vinduet, f.eks. ved et overbygg eller ved å rulle ned markisen litt. Trær og evt nabobygg kan også gi noe beskyttelse. Det finnes også en type selvrensende glass som kan minimere sjansen for utvendig kondens. Glasset er behandlet med en teknologi som får vannet til å danne dråper, noe som igjen fører til at duggen renner ned og sikten forstyrres mest i nedre del av glasset.

Innvendig kondens / dugg

Årsaken til innvendig kondens problemet er som regel å finne i boligens inneklima, pga høy luftfuktighet og lite luftutskiftning. Når varm og fuktig inneluft avkjøles mot kalde vinduer, dannes det vanndråper som setter seg på ruten. God ventilasjon og regelmessig utlufting kan hjelpe på denne type duggdannelse. Dette er viktig i rom hvor det er mange mennesker og/eller planter, samt der hvor det foregår koking og vasking.

Det er helt naturlig å oppleve litt kondens innvendig, og er ikke noe likhetstegn til feil på vinduene. Du kan bare tørke den vekk og lufte ut. Varmekilde under vinduet kan også hjelpe. Derimot er det verdt å tenke på at inneklimaet har stor betydning for vår generelle helsetilstand, så det kan være verdt å se på løsninger for bedre ventilasjon dersom man opplever svært mye kondens inne. I tillegg kan jo også et fuktig inneklima skade vinduer dersom det blir utsatt for fuktighet over lang tid. Det kan da danne seg muggsopp og i verste fall råteskader på treet i vinduene.

Kondens / dugg mellom glassene

Oppstår dette problemet skyldes dette et punktert vindu, altså at selve vinduet ikke lenger et tett i forseglingen rundt glassene. Da må ruten skiftes. Oppstår dette i garantitiden er det en reklamasjon.